Decred

$16.87
1.11%
市值
$140,120,941 USD
38,608 BTC
交易额(24)
$174,001 USD
48 BTC
开发能力 70.50
472 91 181 1245 360 300 54 105

运营能力 20.60
39773 9349
总分

55.53

成交量占比

市场行情

最高价格: $16.87 来自 火币 , 最低价格: 16.68 来自 币安。 二者相差 : 1.18% . 关注微信, 第一时间接收搬砖提醒
# 交易所 交易对 价格 交易量 占比 更新时间
1 币安 DCR/BTC $16.87 6747.4630 65.41% 1 minute ago
2 Bittrex DCR/BTC $16.86 1610.1700 15.61% 1 minute ago
3 火币 DCR/BTC $16.87 1052.1327 10.20% 1 minute ago
4 Cryptopia DCR/BTC $15.20 237.4705 2.30% 1 month ago
5 币安 DCR/BNB $16.68 210.7930 2.04% 2 minutes ago
6 Poloniex DCR/BTC $16.88 85.9035 0.8327% 2 minutes ago
7 Gate.io DCR/USDT $16.74 77.1667 0.7480% 2 minutes ago
8 OKEX DCR/USDT $54.47 64.0000 0.6204% 6 months ago
9 火币 DCR/ETH $16.83 61.4354 0.5955% 1 minute ago
10 Kucoin DCR/BTC $16.73 49.3039 0.4779% 2 minutes ago
查看全部

币简介

Decred是一种类似于比特币的加密货币,其重点是社区投入、开放治理和可持续的资金和开发。它利用了一种混合的“工作证明”和“风险证明”的采矿系统,以确保一个小群体不能支配交易的流程,或者在没有社区的参与的情况下,使变更变得不重要。我们的开发人员是构建btcsuite的相同的开发人员,即比特币的Golang实现。Decred是第一个实现绑定、链投票的加密货币。在接下来的几个月里,我们将推出我们的照明网络实现和隐私功能。

hash算法
Blake-256
算力
N/A
总供应量
-
白皮书
白皮书
官网
官网
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Github
Github